AANNEMERIJ

//AANNEMERIJ
AANNEMERIJ2016-09-16T11:13:24+00:00

Aannemer H. SCHOENMAKER BV realiseert alle projecten!

Aannemer H. SCHOENMAKER BV is een bevoegd bedrijf. Wilt u werk of gedeelten van werken uitbesteden, dan bent u bij ons aan het juiste adres, ongeacht de grootte van het project. Ook ongeacht de locatie van het project!

H. SCHOENMAKER BV is specialist op het gebied van (her)ontwikkeling en de (her)inrichting van de boven- en ondergrondse infrastructuur. En is dé aannemer bij uitstek!

Wij zijn ervaren in het realiseren van:

 • (Land)Bodemsaneringen
 • Sloopwerkzaamheden incl. afvoer in containers
 • Wegen en Taluds
 • Asfaltwerkzaamheden
 • Rioleren
 • Havens
 • Sportvelden en ijsbanen
 • Baggerwerken
 • Ruilverkavelingen
 • Plantsoen aanleg
 • Walbeschoeiingen en waterwerken
 • Cultuurtechnische werken
 • Aanleggen van paardenbakken met drainage en stierenzand
 • Aanleg van bedrijfsterreinen incl. rioleringen,
 • alle verhardingen van bkk tot asfalt en stelconplaten
 • Particuliere aanbouwen ontgraven
 • Plannen maken, begroten en uitvoeren van werken.

Op al het werk wat wij uitvoeren zijn voorwaarden van toepassing.

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u bellen met 06 – 238 747 34 of een email sturen naar info@hschoenmakerbv.nl. Voor alle contactgegevens kunt u hier klikken.